Om oss

Lokalföreningens ambition är att inom vårt närområde ta till vara våra medlemmars intressen och ge möjlighet till stöd och samvaro. Vi vill sprida information och kunskap om dessa funktionsnedsättningar till så många människor som möjligt. Vi vill ha trevligt tillsammans och se de positiva sidorna av funktionsnedsättningarna, funktionstillgångarna. Vi ska finnas till både för barn, ungdomar och vuxna med egna funktionsnedsättningar samt yrkesverksamma inom området och andra intresserade.

Attention Skellefteå bildades hösten 2010 och arbetar nu aktivt för att sprida information och bli fler medlemmar. I dagsläget, januari 2018 är vi 214 medlemmar.

Föreningen är en av fyra föreningar som ingår i Föreningarnas hus i Skellefteå där också våra möten hålls. Adressen till Föreningarnas hus är Stationsgatan 19.

Styrelsen består av

Ordförande

Birgitta Grönlund

Vice ordförande

Vakant

Kassör

Max Malm

Sekreterare

Ulrika Sidenmark

Ledamöter

Britt Marie Malm

Carina Lundström

Sven-Erik Björne

Suppleanter

Anna Persson

Elin Mårtensson

Inger Andersson Öberg

Jeanette Nordqvist

Representant för Föreningarnas Hus

Max Malm

E-post: info@attention-skelleftea.se

Representant för Funkis Skellefteå

Birgitta Grönlund

E-post: info@attention-skelleftea.se

Representant för RÅFF, Rådet för förebyggande av funktionshinder, Skellefteå

Brittis Malm

E-post: brittis.malm@attention-skelleftea.se

Representant för TGG, Tillgänglighetsgruppen

Inger Andersson Öberg

E-post: info@attention-skelleftea.se

Representant för HÖK, Huvudöverenskommelse Landsting och kommun, Skellefteå

Max Malm

E-post: info@attention-skelleftea.se

Representant i ledningsgrupp för personliga ombud

Max Malm

E-post: info@attention-skelleftea.se

Konto på Länsförsäkringar bank bankgiro 695-7328

Swishnummer 123 595 40 11