Om oss

Lokalföreningens ambition är att inom vårt närområde ta till vara våra medlemmars intressen och ge möjlighet till stöd och samvaro. Vi vill sprida information och kunskap om dessa funktionsnedsättningar till så många människor som möjligt. Vi vill ha trevligt tillsammans och se de positiva sidorna av funktionsnedsättningarna, funktionstillgångarna. Vi ska finnas till både för barn, ungdomar och vuxna med egna funktionsnedsättningar samt yrkesverksamma inom området och andra intresserade.

Attention Skellefteå bildades hösten 2010 och arbetar nu aktivt för att sprida information och bli fler medlemmar. I dagsläget, januari 2018 är vi 214 medlemmar.

Föreningen är en av fyra föreningar som ingår i Föreningarnas hus i Skellefteå där också våra möten hålls. Adressen till Föreningarnas hus är Stationsgatan 19.

Styrelsen består av:

Ordförande

Rikard Fräki

Vice ordförande

Carina Lundström

Kassör

Britt Marie ”Brittis” Malm

Sekreterare

Mari Axelsson

Ledamöter

Emma Lindqvist

Mari Axelsson

Sven-Erik Björne

Linda Jacobson

Linda Burman-Eliasson

Suppleanter

Britt Marie ”Brittis” Malm

Representant för Föreningarnas Hus

Max Malm

E-post: info@attention-skelleftea.se

Representant för RÅFF, Rådet för förebyggande av funktionshinder, Skellefteå

Britt Marie ”Brittis” Malm

E-post: info@attention-skelleftea.se

Suppleant: Birgitta Grönlund

Representant för TGG, Tillgänglighetsgruppen

Birgitta Grönlund

E-post: info@attention-skelleftea.se

Suppleant: Britt Marie ”Brittis” Malm

 

Representant i ledningsgrupp för personliga ombud

Max Malm

Representant i Hjärnkoll Västerbotten

Britt Marie ”Brittis” Malm

E-post: info@attention-skelleftea.se

Suppleant: Anna Sauren (representant från Föreningarnas Hus styrelse)

Konto på Länsförsäkringar bank bankgiro 695-7328