Inbjudan Digitala Forum Att vara anhörig till en vuxen/ung vuxen (18-30år) med högfungerande autism (Aspergers syndrom) eller ADHD

Att vara anhörig till en vuxen/ung vuxen (18-30år)
med högfungerande autism
(Aspergers syndrom) eller ADHD

Öppen för alla berörda, syskon, föräldrar eller annan anhörig

Var: Teamslänk skickas till antagna deltagare
När: Du anmäler dig till tre tillfällen, tisdagar; 21 september, 5 oktober och 19 oktober
Tid: Kl.18.30–20:30

Samtalsledare: Britt-Marie Malm/lokalförening Attention och Anna Forsberg/Stöd och service,
Skellefteå kommun.

Ur innehållet;Information om konsekvenser av funktionsnedsättning

Vad innebär det för dig som anhörig? 
Vad kan du påverka/inte påverka?
Konsten att hitta strategier i vardagen för dig

Att finna sin egen styrka
Energitjuvar och energipåfyllning
Vad tar din energi? Vad ger dig energi?
Vems behov styr ditt liv?

Stress – vad är stress
Vad stressar dig i vardagen?
Hur reagerar du?

Går det att hantera mänskliga reaktioner på omänskliga situationer?

Forumet är kostnadsfritt
Anmälan: senast 2021-09-16 till Skellefteå kommuns kundtjänst, 0910 73 50 00 eller anmalan.utbildningsoc@skelleftea.se

Begränsat antal platser. Uppge namn, e-postadress, telefonnummer (för att vi ska kunna nå dig om
förändringar skulle uppstå)

Välkommen!

Utbildningen är ett samarrangemang mellan föreningen Attention och Skellefteå kommun,
socialkontoret