Årsmöte 2021 Attention Skellefteå

Årsmöte 2021


Attention-Skellefteå

 

21-03-22 KL: 18.00

Varmt välkomna att koppla upp er på vårt första digitala årsmöte!

För att delta på mötet, klickar du på länken nedan.

Använd gärna headset med mikrofon om du har.

Mötet sker via Teams. Länk finns här i mailet samt på vår hemsida och Facebook.

För att veta att Du blir medräknad i röstlängden behöver du vara inloggad senast kl 18.00.

LÄNK

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWE4ZjE1YzYtODYwMi00NmUzLThmNTMtYmM3ZGYxYTI5ZTQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2299079b14-7178-4d0a-8021-38a19b086cf1%22%2c%22Oid%22%3a%2296a9af1b-b1f6-4558-9555-df734736a84e%22%7d

 

Hoppas vi ses online!

Styrelsen i Attention – Skellefteå

 

Aktuella årsmötesdokument kommer skickas ut  i ett separat mail innan mötet: