Inbjudan – Att vara anhörig till en vuxen/ung vuxen person (18-30år) med högfungerande autism (Aspergers syndrom) eller ADHD

Öppen för alla berörda; syskon, föräldrar eller annan närstående

Var: Café Castor, Stationsgatan 19

När: Träffarna omfattar tre tillfällen på måndagar den 26 oktober, 2 november samt den 9 november

Tid: Kl.18.00-20.30 (lokalen är öppen från kl. 17:30 om du behöver äta en medhavd matsäck)

Utbildare: Britt-Marie Malm/lokalförening Attention och Anna Forsberg/Stöd och service,
Skellefteå kommun

Ur innehållet
Information om konsekvenser av funktionsnedsättning
Vad innebär det för dig som närstående?
Vad kan du påverka/inte påverka?
Konsten att hitta strategier i vardagen för dig

Att finna sin egen styrka
Energitjuvar och energipåfyllning
Vad tar din energi? Vad ger dig energi?
Vems behov styr ditt liv?

Stress – vad är stress
Vad stressar dig i vardagen?
Hur reagerar du?
Går det att hantera mānskliga reaktioner på omänskliga situationer?

Utbildningen är kostnadsfri och billigt fika finns att köpa.

Anmälan: senast den 201023 till Skellefteå kommuns kundtjänst, 0910 73 50 00 eller
anmalan.utbildningsoc@skelleftea.se

Begränsat antal platser. Uppge namn, e-postadress, telefonnummer (för att vi ska kunna nå dig
om förändringar skulle uppstå) och eventuell födoämnesallergi vid anmälan.

Välkommen!

Utbildningen är ett samarrangemang mellan föreningen Attention och Skellefteå kommun,
socialkontoret.