Inspirationsdag anhörigskap till vuxna Torsdag den 19 mars 2020 kl. 9.30–15.00

 

 

Välkommen till en inspirationsdag i anhörigfrågor. Vi vänder oss till dig som har
en anhörigvårdarroll till vuxen anhörig samt till dig som har intresse av anhörigfrågor såsom politiker och tjänstepersoner inom Region Västerbotten.

Tid: Torsdag den 19 mars 2020 kl. 9.30–15.00
Plats: Regionens hus i Umeå, regionsalen
Skellefteå lasarett, aula Aurora
Lycksele lasarett, rum Fjällvråken

09.30 Mingelfika
10.00 Inledning

Kenneth Andersson, Utskottet för funktionshinder och samverkan

10.15 Om inte anhöriga fanns…
Nka, Nationellt kunskapscenter anhöriga, berättar om fakta, projekt och
aktuell forskning kring anhöriga. Mona Pihl, möjliggörare/praktiker

11.45 Lunch (bekostas av var och en)
12.45 Cancercentrum region Västerbotten
Anhörig- patient- och professionsperspektiv

13.35 Anhörigperspektiv – vägen till lösning
Britt-Marie Malm, anhörig
Karin Åhlund-Melander, f.d. psykiatrisamordnare Skellefteå kommun

14.30 Avslutning – hur går vi vidare?
14.45 Mingelfika
15.00 Funktionsrätt Västerbotten bjuder in till eftersnack för
anhöriga/medlemmar

Välkommen med din anmälan via utbildningsportalen senast den 10 mars

Vid frågor kontakta:
Karin Linder, Region Västerbotten 090-785 71 18,
karin.linder@regionvasterbotten.se
Inspirationsdag anhörigskap till vuxna