Styrelsemöte måndag 20 mars 18.00

Välkomna till styrelsemöte, måndag 20 mars 18.00-20.00!

Kommande styrelsemöten under våren: 8 april, 13 maj och 10 juni

Styrelsemöten under hösten: 12 augusti (kick off), 9 september, 14 oktober, 11 november och 9 december.

Vi håller till i Föreningarnas Hus, Café Castor, Stationsgatan 19, Skellefteå.

 

Välkomna!