Föreläsning om våld i nära relationer 27 februari

Lokalförening Attention i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan bjuder in till föreläsning!

Therese Lundberg och Birgitta Nilsson, arbetar inom kommunens socialtjänst, på Centrum för kvinnofrid, med krissamtal med personer utsatta för våld i nära relationer.

De föreläser under en timme 18.00–19.00 om våld i nära relationer och informerar även om Centrum mot våld/Kvinnofrid. Det finns även möjlighet att ställa frågor i stor grupp.
Efter föreläsningen finns det fika men möjlighet till samtal i mindre grupper.

Tid: 27 februari 18.00
Lokal: Föreningarnas Hus, Castor, Stationsgatan 19 Skellefteå

Välkomna!