Mötesplats Castor har flyttat tillbaka till Stationsgatan 19!

Nu är Mötesplats Castor tillbaka på sin gamla adress efter renoveringen!

Välkommen tillbaka till Mötesplats Castor på Stationsgatan 19!

 

Läs mer på mötesplatsens sida på Facebook.