Styrelsemöte, måndag 12 mars. OBS byte av lokal

Välkomna till styrelsemöte den 8 januari, 18.00-20.00

Vi håller till på Föreningarnas Hus, Stationsgatan 19, i kvarterslokalen på Bladgatan 137

Vårens mötestider: 12 mars, 9 april, 14 maj och 11 juni

 

Välkomna!