Mötesplats Castor har flyttat ut pga renovering av huset!

Välkommen till Mötesplats Castor!

På grund av renoveringar i Föreningarnas Hus har Mötesplats Castor flyttat ut under en tid till ”gamla Trivselhuset” på Torggatan 4.

Mötesplats Castor beräknas flytta tillbaka till Föreningarnas Hus under våren.

Mötesplatsen finns i Föreningarnas Hus på Stationsgatan 19.

Läs mer på mötesplatsens sida på Facebook.